بازسازی اماکن و ابنیه

 

👈شرکت افرا سازه رادنادین افتخار دارد ،با دانش فنی و همت نیروهای تخصصی، ساختمان‌های مهم و قدیمی کشورمان را به بهترین و بهینه ترین حالت و با حفظ هویت ساختمان،بازسازی نماید.

👈بسیاری از پروژه های بازسازی آپارتمان های شهری،هتل ها و بیمارستانهای اصفهان توسط شرکت افرا سازه رادنادین انجام گردیده است.

 

 

افرا سازه رادنادین