واحد صنعتی و سازمانی

 

این واحد شرکت افرا سازه رادنادین با سازمان ها و شرکت های بزرگ ایران عزیزمان همکاری داشته و از نظر حرفه ای از مجموعه های بی نظیر محسوب می‌شود.

زیر مجموعه های این بخش شرکت افرا سازه:

۱. مقاوم سازی

۲.  نوسازی

۳. بازسازی

 

 

افرا سازه رادنادین