نمونه پروژه ها

تعدادی از پروژه های شاخص شرکت افرا سازه رادنادین:

 

پروژه‌ فولاد یزد

پروژه هتل پارسیان کوثر اصفهان

پروژه سیتی سنتر اصفهان

پروژه های ساخت آپارتمان های شهری

پروژه صنایع ریلی ایران

پروژه های بیمارستانی

پروژه میدان امام علی اصفهان

پروژه های محوطه سازی و پیاده رو سازی

 

پروژه های ساختمانی بسیاری در شرکت افرا سازه انجام که فقط به تعدادی از آنها در بالا 👆اشاره شد.

افرا سازه رادنادین