پیاده رو سازی

پیاده رو سازی و محوطه سازی

با توجه به اهمیت مقوله پیاده روسازی و محوطه سازی برای شهرها، مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه پیاده رو یکی از مباحث اساسی شرکت افرا سازه رادنادین است. 

محوطه سازی شهری از جهات مختلف اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان تاثیر عمده و نقش برجسته ای دارد.

پیاده رو سازی و ایجاد فضای مناسب برای عابران پیاده از لحاظ زیبا سازی و تعاملات اجتماعی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد .

پیاده روهای استاندارد که قابلیت پیاده روی مطمئن برای شهروندان را داشته باشد می تواند باعث ایجاد بسیاری از تعاملات مثبت بین شهروندان شود از آنجایی که تامین امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور از معابر یکی از مهم‏ترین وظایف شرکتهای پیمانکار شهرداری‏ها محسوب می‏شود، در راستای بهسازی و استانداردسازی پیاده‏ روها در حفظ امنیت و آرامش شهروندان تلاش می‏شود و به همین دلیل بازسازی و ساخت پیاده‌روها از جمله فعالیت‌های مستمر در دستور کار واحد شهری شرکت افرا سازه رادنادین می باشد .

 
افرا سازه رادنادین