بازسازی

بازسازی از تخصص های اصلی شرکت افرا سازه رادنادین میتوان به بازسازی ساختمانهای مسکونی و همچنبن بازسازی پروژه های صنعتی بالاخص بیمارستانهای مهم شهر اصفهان اشاره نمود. اغلب این پروژه ها با همکاری سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمانها و شرکتهای معتبر در شهر اصفهان انجام گردیده. روش های امروزی بازسازی ساختمان مقدمه 🖍امروز معماری […]

ادامه مطلب