مراحل روش اجرای کاشت میلگرد و بولت

محاسبه ابعاد سوراخ برای استقرار آرماتور و یا میلگردتعیین محل کاشت میلگرد و ایجاد سوراخ مورد نیاز با ابزار مناسب،تمیز نمودن گرد و غبار ناشی از حفاری با استفاده از دستگاه مکنده یا برس موئی،زدودن هرگونه چربی و مواد روغنی، دانه‌های سست و یا سطوح فاقد استحکام و رطوبت از سطوح داخلی سوراخ،ترکیب نمودن اجزا […]

ادامه مطلب